Onderwerp: Bezoek-historie

Nicheverkenning Delta driehoek
Publicatiedatum:01-12-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A. Koopal; M. Menke; Arcadis

 

Samenvatting

Aanleiding voor het uitvoeren van een verkenning naar de niche van de Delta-Driehoek is dat voor overgangswateren op dit moment in Nederland kennisuitwisseling en het afstemmen van onderzoek slechts incidenteel plaatsvindt. Overgangswateren zijn wateren waarbij voor het beheer de overgang tussen zoet (rivier)water en zout (zee)water een grote rol speelt. Om kennisuitwisseling en afstemming van onderzoek te faciliteren wordt gedacht aan het instellen van een forum de delta Driehoek.

 

Annotatie

35 p.
Tab.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)

Naar boven