Onderwerp: Bezoek-historie

Compartimentering : streefbeeld, gidsprincipe of onderhandeling? : een onderzoek naar de processen uit de Compartimenteringstudie
Publicatiedatum:01-06-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H.D. de Vriend; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)

 

Samenvatting

Eind 2006 heeft het kabinet in het Kabinetsstandpunt Rampenbeheersing Overstromingen aangegeven dat er maatregelen nodig zijn die de gevolgen van overstromingen kunnen reduceren, als aanvulling op het al bestaande beleid voor de waterkeringen. Het kabinet stelde dat er een landsdekkende verkenning nodig was naar de mogelijke toekomstige inzet van compartimentering, dat wil zeggen het opsplitsen van dijkringen in gebieden van kleinere omvang door middel van kleinere omvang door middel van "tussendijken'. Als onderdeel van de Compartimenteringstudie zijn 5 casestudies uitgevoerd: Amsterdam-Rijnkanaal (dijkring 43), Centraal Holland (dijkring 14), grensgebied Gelderland-Duitsland (dijkring 42/48), 's-Hertogenbosch (dijkring 36) en Zuidelijk Flevoland (dijkring 8). De Waterdienst heeft opdracht gegeven om na te gaan welke processen spelen in de casestudies en op basis daarvan te adviseren over de wijze waarop de eventuele vervolgtrajecten het beste procesmatig ingericht zouden kunnen worden.

 

Annotatie

(RWS WD rapport ; 2008.037)
258 p.
Fig.
Met lit. opg.

Naar boven