Onderwerp: Bezoek-historie

Praktijkervaringen met waterberging en natuur in een polder : achtergrondrapport Woudmeer-Speketer
Publicatiedatum:01-01-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Y. Wessels (etc.) ; red. R. van Ek, S. Stuijfzand, J. Klein; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD); Deltares; Grontmij /Aquasense; Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

 

Samenvatting

Om beter zicht te krijgen op wat de mogelijkheden zijn om waterberging en natuur te combineren, is in 2002 het Pilotprogramma Waterberging en Natuur van start gegaan. Eén van de vijf geselecteerde pilots ligt in de Woudmeer- en Speketerpolder. Deze polders liggen in de gemeente Harenkarspel tussen Dirkshorn en Waarland, en in het beheersgebied van Hoogheemraadschp Hollands Noorderkwartier. Het project Woudmeer-Speketer bestaat uit vijf waterbergingslocaties, variërend van 1 tot 5ha (samen 13 ha) in oppervlakte. In 2005 is begonnen met de metingen, welke tot medio 2007 zijn voortgezet volgens een monitoringplan (Grontmij/Aquasense, 2005). Dit rapport geeft een overzicht van de resultaten.

 

Annotatie

(RWS WD rapport ; 2007.013)
(Pilotprogramma Waterberging-Natuur)
80 p.
Fig., tab.
Met lit.opg.
ISBN 9789036914185

Naar boven