Onderwerp: Bezoek-historie

Praktijkervaringen met berging van stedelijk water in een natuurontwikkelingsgebied : achtergrondrapport Woolde
Publicatiedatum:01-01-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Medenblik (etc.) ; red. R. van Ek, S. Stuijfzand, J. Klein; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD); Deltares; Waterschap Regge en Dinkel

 

Samenvatting

Eén van de geselecteerde pilots uit het Pilotprogramma Waterberging en Natuur ligt langs de Woolderbinnenbeek in de provincie Overijssel. Het retentiegebied (en natuurontwikkelingsgebied) Woolde maakt deel uit van een groter geheel waarbij water uit de stad Hengelo en omgeving tijdelijk wordt opgevangen in drie bergingsvijvers (waterpark "t Genseler). Het Woolde is in 2003 in het kader van de 100 miljoen regeling van het Nationaal Bestuursakkoord Water ingericht ten behoeve van retentie van water, natuurontwikkeling en recreatie. Daartoe is het gebied deels afgegraven. Pilot Woolde is het enige gebied in het pilotprogramma Waterberging en Natuur waarbij sprake is van berging van water afkomstig uit stedelijkgebied.

 

Annotatie

(RWS WD rapport ; 2007.012)
(Pilotprogramma Waterberging-Natuur)
56 p.
Fig., tab.
Met lit. opg.

Naar boven