Onderwerp: Bezoek-historie

Achtergrondrapport HR2006 voor de Benedenrivieren : thermometerrandvoorwaarden 2006
Publicatiedatum:01-01-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.P. de Waal; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)

 

Samenvatting

Bij de bepaling van de Hydraulische Randvoorwaarden wordt onderscheid gemaakt tussen de diverse watersystemen in Nederland. Onderhavig rapport beschrijft het project dat was gericht op de vervaardiging van de HR2006 voor het Benedenrivierengebied. Het eindproduct van dit project wordt echtern niet HR2006 genoemd, maar TMR2006. TMR staat hierbij voor "ThermoMeterRandvoorwaarden", hetgeen aansluit bij de "thermometergedachte" achter de technisch-inhoudelijke bepaling van de hydraulische randvoorwaarden. In de TMR zijn de nieuwste informatie en inzichten verwerkt, ze zijn dus up-to-date, maar de TMR hebben geen wettelijke status.

 

Annotatie

(RIZA rapport ; 2007.023)
144 p.
Fig., tab.
Met samenvatting
Met lit. opg.
ISBN 9789036914024

Naar boven