Onderwerp: Bezoek-historie

De financiering van watermaatregelen : wie betaalt de watermaatregelen?
Publicatiedatum:01-12-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A. Boekhold (etc.)

 

Annotatie

(Nederland leeft met water)
Brochure
7 p.
Ill.
Deze brochure is een uitgave van de landelijke Werkgroep Watertoets waarin de ministeries van Verkeer en Waterstaat (V&W), Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW)
en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vertegenwoordigd zijn. De werkgroep ontwikkelt, actualiseert en stimuleert de toepassing van de watertoets in de praktijk.

Naar boven