Onderwerp: Bezoek-historie

Kengetallen kosten- batenanalyse Waterveiligheid 21 eeuw
Publicatiedatum:01-01-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Kind ; met medew. van J. Gauderis, E. van Velzen, W. Silva; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD); Deltares; Rebelgroup

 

Samenvatting

In de wet staan normen voor de bescherming van grote delen van Nederland tegen overstomingen. Deze normen zijn gebaseerd op omstandigheden en berekeningen uit de jaren zestig van de vorige eeuw. In het project Waterveiligheid 21e eeuw onderzoekt het ministerie van Verkeer en Waterstaat of de wettelijke normen nog voldoen. Dit rapport geeft de resultaten van de Kengetallen kosten-batenanalyse (KKBA). Als tweede fase volgt in 2010 de volwaardige kosten-batenanalyse WV21

 

Naar boven