Onderwerp: Bezoek-historie

Toekomstprognose ontwikkelingintergetijdengebied Oosterschelde : doorvertaling naar effecten op veiligheid en natuurwaarden
Publicatiedatum:12-12-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.J. Jacobse, M. van der Zel, E. Arnold, E.J. Hofstad ; Royal Haskoning

 

Samenvatting

<p align="left">De Oosterschelde is eerder gekenmerkt als een "veranderend natuurmonument" [RIKZ, 2004a]. Met deze terminologie wordt treffend tot uiting gebracht dat het gaat om monumentale natuur met een beperkte houdbaarheid. Door menselijke ingrepen was de Oosterschelde ook v&oacute;&oacute;r de tijd van de Deltawerken al continu aan het veranderen, maar deze veranderingen hebben na de realisatie van de Deltawerken een definitief karakter gekregen. De sterke afname van de hoeveelheid water welke per getij de Oosterschelde in- en uitstroomt, is niet meer in balans met de doorsnede van de geulen. Het gevolg hiervan is een netto afbraak van de hoge platen en slikken waarbij het van de platen en slikken vrijkomende sediment bezinkt in de geulen. Dit proces wordt "zandhonger" genoemd. De afbraak van platen en slikken resulteert in een verlies aan intergetijdengebied wat directe gevolgen heeft voor foeragerende vogels. Niet alleen de vogels merken de afname van het intergetijdengebied, maar ook de veiligheid van de dijken wordt er door beïnvloed. Het zijn immers de hoge platen, slikken, schorren en vooroevers welke zorgen voor een efficiënte demping van de golven.</p>

 

Annotatie

71 p.
ill., bijl.
Met lit.opg.
Definitief
Projectnummer 9T4814.A0
Opdrachtgever Deltares i.o.v. Rijkswaterstaat
Referentie 9T4814.A0/R0002/SJAC/SSOM/Rott

Naar boven