Onderwerp: Bezoek-historie

De dijk van de toekomst ? : quick scan doorbraakvrije dijken
Publicatiedatum:01-10-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

W. Silva, E. van Velzen; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD); Deltares

 

Samenvatting

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft gevraagd inzichtelijk te maken of het concept van doorbraakvrije dijken realistisch is: welke aanpassingen vereist het doorbraakvrij maken van onze dijken, hoeveel ruimte is daarvoor nodig en hoe hoog zijn de kosten? Deze vragen zijn op hoofdlijnen beantwoord in dit rapport. De quick scan is toegespitst op (categorie A) dijken die direct bescherming bieden tegen een overstroming vanuit de zee, het IJsselmeer, het Markermeer en de grote rivieren. Duinen, Maaskaden en kunstwerken zijn vanwege hun specifieke karakter buiten beschouwing gelaten.

 

Annotatie

(RWS WD rapport ; 2008.052)
(Rapport Deltares ; Q4558.32)
83 p.
Fig., ill.
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven