Onderwerp: Bezoek-historie

Van Lobith en Eijsden naar zee : aanspraak op ruimte op de lange termijn voor de veiligheid tegen overstroming
Publicatiedatum:01-05-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

W. Silva, T. van der Linden; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD); Programmadirectie Ruimte voor de Rivier (RWS PDR)

 

Samenvatting

Dit rapport gaat in op de vraag hoeveel ruimte er op de lange termijn (rond 2100) voor de veiligheid tegen overstromen nodig is. Immers, verwacht wordt dat door klimaatverandering de rivierafvoeren gaan toenemen. Om de waterstand daarbij op hetzelfde niveau te houden en dus van dijkverhoging af te kunnen zien zal het rivierbed verrruimd moeten worden, door bijvoorbeeld uiterwaarden te verlagen of dijken te verleggen. Rivierverruiming helpt niet bij de door klimaatverandring stijgende zeespiegel: dijkverhoging is daarvoor de enige optie. Voor het klimaatscenario rond 2100 wordt aangesloten bij de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier (PKB RvdR) en Integrale Verkenning Maas (IVM).

 

Annotatie

(RWS WD rappoprt ; 2008.015)
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Water (DGW)
32 p.
Met samenvatting
Met lit.opg.
ISBN 9789036913874

Naar boven