Onderwerp: Bezoek-historie

Coastal flood risk ans trends for the future in the north sea region : Results and recommendations of Project Safecoast : synthesis report : Keeping our feet dry in the North Sea lowlands
Publicatiedatum:01-05-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Red. Niels Roode (RWS), Gerrit Baarse (BB&C), John Ash (RPA) and Rocio Salado (RPA); Ingenieursbureau Oranjewoud

 

Samenvatting

Het team Kust en Rivieren van Oranjewoud en Soresma heeft de ontwikkeling van de overstromingsrisico's tussen nu en 2050 in de kustgebieden van Engeland, Vlaanderen, Nederland, Denemarken en Duitsland in kaart gebracht. Dit gebeurde in het kader van het Europese project Safecoast. Het is de eerste studie die de overstromingsrisico's voor het hele Noordzeegebied in kaart brengt. In deze studie zijn de kustoverstromingsrisico's bepaald als de combinatie van kans op een dijkdoorbraak en bijbehorende schade. Uniek is dat dit de eerste studie is waarbij op een uniforme manier het overstromingsrisico voor het gehele Noordzeegebied is bepaald, zowel voor de huidige als de 2050 situatie. Voor de situatie in 2050 is hiertoe een scenario ontwikkeld ten aanzien van de zeespiegelstijging, de bevolkingsgroei en de economische ontwikkeling. Ook is een atlas met ruimtelijke beelden van overstromings- en overstromingsschadekaarten voor het volledige Noordzeegebied gemaakt.

 

Annotatie

149 p.
This synthesis report is the final result of Safecoast, a project co-funded under the European Regional Development Fund INTERREG
IIIB North Sea Region Programme – A European Community Initiative concerning Transnational Co-operation on Spatial Development
2000-2006

Naar boven