Onderwerp: Bezoek-historie

Schoon, mooi en veilig water : ook uw belang : inspraakwijzer
Publicatiedatum:22-12-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W)

 

Samenvatting

Inspraakwijzer bij het Nationaal Waterplan, de Stroomgebiedbeheersplannen, het Beheer-en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren en bij de waterplannen van provincies, waterschappen en gemeenten.

 

Annotatie

(Nederland leeft met water)
48 p.
Ill.

Naar boven