Onderwerp: Bezoek-historie

Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn : voortgangsrapportage najaar 2008
Publicatiedatum:01-01-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W)

 

Samenvatting

In het convenant Regiospecifiek Pakket (RSP) Zuiderzeelijn is de opzet, invulling en uitvoering van het RSP vastgelegd. Deze voortgangsrapportage laat de stand van zaken zien van het RSP in het najaar 2008.

 

Naar boven