Onderwerp: Bezoek-historie

Implic berekeningen prestatiepeilen Oosterschelde
Publicatiedatum:17-12-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

P. Lievense ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL)

 

Samenvatting

Als consequentie van de Wet op de waterkering dient aangetoond te worden dat de Stormvloedkering Oosterschelde aan de eisen voldoet. Deze eisen moeten worden afgeleid van de eisen die de Wet stelt: het beschermingsniveau voor de dijkringen in Zeeland dient zodanig te zijn dat een waterstand die ééns in de 4000 jaar verwacht mag worden veilig wordt gekeerd. De Stormvloedkering is één van de twee schakels in het systeem; de andere schakel zijn de dijken om de dijkringen. Eén van de parameters die een rol spelen bij het prestatiepeil is de mate van onderhoud van de Stormvloedkering. NRG heeft in een uitgebreide studie berekend wat de kansen zijn dat de Stormvloedkering partieel faalt. Het is op dit moment onduidelijk welke invloed deze faalkansen hebben op de prestatie van de Stormvloedkering als geheel. Daarom dient een verkenning uitgevoerd te worden waarbij prestatiepeilen worden berekend, voor een aantal locaties op de Oosterschelde. Daarin is het partieel falen van de Stormvloedkering meegenomen. Dit memo is een nadere beschrijving van deze berekeningen en is als referentie opgenomen.

 

Annotatie

15 p.
ill., bijl.

Naar boven