Onderwerp: Bezoek-historie

Kaderrichtlijn water : achtergronddocument zoute macrofauna 2008
Publicatiedatum:01-11-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

T. Ysebaert, I. de Mesel, P. Herman ; Wageningen IMARES

 

Samenvatting

Geeft een toelichting op de referenties en maatlatten voor het kwaliteitselement macrofauna voor de Nederlandse kust- en overgangswateren. In een eerste deel wordt de opzet en werking van de maatlat uitgewerkt, zoals in detail beschreven door Van Hoey et al. (2007). In een tweede deel komt de uitwerking voor de verschillende Nederlandse kust- en overgangswateren aan bod, waarbij de toepassing van de maatlat in het Referentie en Maatlatten rapport van van der Molen en Pot (2007) wordt toegelicht.

 

Annotatie

73 p.
ill.
Rapportnummer C076/08
In opdr. van Rijkswaterstaat Waterdienst

Naar boven