Onderwerp: Bezoek-historie

Bestrijding kruidengroei in ZOAB
Publicatiedatum:01-04-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[P.J. Keizer] ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)

 

Samenvatting

In weinig bereden weggedeelten met ZOAB-verharding, zoals vluchtstroken en redresseerstroken kan ongewenste kruidengroei plaatsvinden. Met name onder vochtige omstandigheden kan door de plantengroei gladheid ontstaan. De dikker wordende plantenwortels drukken de stenen van het ZOAB van elkaar los. Het gevolg is "rafelen", losraken van stenen. Een uitbundige plantengroei in het wegdek wekt een beeld van achterstallig onderhoud. Om deze redenen wil de wegbeheerder het onkruid bestrijden. Het beleid van Rijkswaterstaat is om geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen te maken. Deze DWW-Wijzer biedt hulp bij het zoeken naar verantwoorde methoden om onkruid in ZOAB te bestrijden. Op andere typen verhardingen (bijv. klinkers of tegels) en op andere objecten is ervaring opgedaan met alternatieve onkruidbestrijdingsmethoden zoals borstelen. Zie hiervoor DWW-Wijzer 99.

 

Annotatie

4 p.
(DWW-wijzer ; 103)
ISSN 0926-8618

Naar boven