Onderwerp: Bezoek-historie

Inspraak Nieuwe Stijl beproefd : Onderzoek naar de toepassing en resultaten van Inspraak Nieuwe Stijl
Publicatiedatum:30-07-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

dr. I. Pröpper ; dr. J. Cornips ; drs. J. de Jong ; drs. E. Weststeijn

 

Samenvatting

Het kabinet wil de inspraakpraktijk verbeteren door middel van ‘Inspraak Nieuwe Stijl’,als aangetoond kan worden dat burgers, beleidsmakers en bewindspersonen met deze aanpak zijn gediend. Inspraak Nieuwe Stijl krijgt gestalte in twee opvolgende stappen die convergeren naar het te nemen besluit (aansluiting consultatie en finale belangentoets), en in de waarborging van kwaliteit door professionalisering

Het onderzoek leidt tot de volgende centrale conclusies. 1 Naarmate een inspraakproces meer voldoet aan Inspraak Nieuwe Stijl leidt dit totbetere resultaten, zoals betere inbreng, draagvlak en een grotere tevredenheid vandeelnemers, beleidsmakers en bestuurders. 2 Verschillende kenmerken van Inspraak Nieuwe Stijl versterken elkaar. Inspraak Nieuwe Stijl vraagt daarom een integrale toepassing van de afzonderlijke kenmerken in de bestuurlijke besluitvorming. 3 Inspraak Nieuwe Stijl heeft geen invloed op de doorlooptijd van planprocessen. Het leidt niet tot vertraging van besluitvorming.

 

Annotatie

In opdracht van:
De Raad van Toezicht van het Inspraakpunt
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Naar boven