Onderwerp: Bezoek-historie

Voorstel voor het maken van een risicoschatting voor het oplopen van zwemmersjeuk bij baders
Publicatiedatum:01-11-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A. bij de Vaate ; Waterfauna Hydrobiologisch Adviesbureau

 

Samenvatting

Een belangrijk aspect bij het beheersen van zwemmersjeuk is het doorlopen van de zogenaamde veiligheidsketen. Deze zou, volgens het protocol "Veilig zwemmen: preventie van zwemmersjeuk" (Werkgroep Zwemmersjeuk 2004) moeten beginnen met het opstellen van een risicoprofiel van de zwemgelegenheid voor deze aandoening. Regels voor het opstellen van een dergelijk profiel zijn echter in het protocol niet gegeven. De praktijk wijst dan ook uit dat het maken van een risicoprofiel voor zwemmersjeuk tot nu toe bij de beheerders achterwege is gebleven. Om zwemmers een betere bescherming tegen zwemmersjeuk te kunnen bieden is het gewenst om vanuit het waterbeheer proactief op te treden. Dus niet eerst wachten totdat zich gevallen van zwemmersjeuk aandienen om vervolgens tot maatregelen over te gaan om een uitbreiding van het aantal gevallen tegen te gaan, maar zodanige voorwaarden in en rondom de zwemgelegenheid scheppen dat de kans op het oplopen van zwemmersjeuk zo klein mogelijk wordt. Dat bij een dergelijke proactieve aanpak ook rekening dient te worden gehouden met de overige functies van het oppervlakte water, waarin de zwemgelegenheid is gelegen, spreekt voor zich. Dit maakt het noodzakelijk om, op basis van een risicoprofiel, voor elk zwemwater (of voor elk type van zwemgelegenheden) na te gaan wat de beste strategie is om het voorkomen van zwemmersjeuk te minimaliseren. Een handreiking voor het opstellen van een risicoprofiel wordt gegeven.

 

Annotatie

17 p.
(Rapport 2008/06)
fig., ill., bijl.
Met lit.opg.
In opdr. van Rijkswaterstaat Waterdienst
Definitief

Naar boven