Onderwerp: Bezoek-historie

Hydraulische randvoorwaarden 2006 voor Duinwaterkeringen
Publicatiedatum:12-04-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Uitgevoerd door R. Vos, F. den Heijer, F. Diermanse ; (WL | Delft Hydraulics)

 

Samenvatting

Voor het Randvoorwaardenboek 2006 zijn nieuwe hydraulische randvoorwaarden nodig voor de duinenkust. Omdat de waarden in de Randvoorwaardenboeken 1996 en 2001 niet meer aansluiten bij de vernieuwde statistiek is er behoefte aan verbetering. De randvoorwaarden dienen ook aan te sluiten bij de rekenregel in het Voorschrift Toetsen op Veiligheid [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2004] en bij eventuele vernieuwingen hierin. Er wordt momenteel een nieuwe regel voorbereid, en daarvoor zijn andere randvoorwaarden nodig dan voorheen. De doelstelling van dit rapport is het beschrijven van de methode voor de bepaling van de Hydraulische Randvoorwaarden voor de duinen, en het presenteren van die Hydraulische Randvoorwaarden voor de duinen. Daarnaast is het doel ook om de getallen te vergelijken met voorgaande randvoorwaarden en de globale consequenties voor de duinafslag onder maatgevende condities te bepalen.

 

Annotatie

59 p.
Rapport RIKZ/2006.026
Definitief
Contactpersoon RWS, WD: R. Vos

Naar boven