Onderwerp: Bezoek-historie

Methode bepaling hulpcapaciteit bij grootschalige overstromingen
Publicatiedatum:01-01-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

HKV Lijn in Water

 

Annotatie

4 p.
Taskforce Management Overstromingen
In opdr. van Rijkswaterstaat
Waterdienst (vh. RIZA) en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Programmabureau Nationale Veiligheid

Naar boven