Onderwerp: Bezoek-historie

De Waterwet in het kort
Publicatiedatum:01-09-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W), Directoraat-Generaal Water (DGW)

 

Samenvatting

De nieuwe Waterwet schept een kader voor de noodzakelijke modernisering van het Nederlandse waterbeheer voor de komende decennia. Door het samenvoegen van meerdere vergunningen nemen de bureaucaratie en de regeldruk voor burgers en bedrijven af. De Waterwet sluit goed aan op de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro), waardoor de relatie met het ruimtelijke onmgevingsbeleid wordt versterkt.

 

Annotatie

Brochure
(Nederland leeft met water)
5 p.
Ill.

Naar boven