Onderwerp: Bezoek-historie

Rapportage Onderzoek en interviews : Veiligheid Stadstrams
Publicatiedatum:01-09-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.A.A.M. Stoop, Kindunos Veiligheidskundig Adviesbureau B.V.

 

Samenvatting

Rapport dat ingaat op de veiligheid van stadtrams. Centrale vraag in het rapport is welke ontwikkelingen zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan rondom aantal en aard van de ongevallen waarbij (stads)trams betrokken waren, in het bijzonder die waarbij (onder andere) de snelheid van de trams een rol speelde, en de mogelijkheden om het aantal ongevallen te verminderen.

Het onderzoek moet leiden tot een rapportage over de volgende deelvragen:

  • welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden naar aanleiding van de ongevallen waarbij trams betrokken waren?
  • in hoeverre speelde de snelheid van de trams een dominante rol bij deze ongevallen of waren er juist andere dominante oorzaken?
  • in welke mate hebben de betrokken partijen gevolg gegeven aan de adviezen van inmiddels uitgebrachte rapportages en richtlijnen over dit onderwerp
  • welke verbeteringen zijn uitgevoerd?
  • welke effecten zijn als gevolg van het al dan niet uitvoeren van de verbeteringen opgetreden?

Op basis van het inzicht in de oorzaken van de ongevallen wordt advies gegeven over de mogelijkheden van verbeteringen en de verwachte effecten daarvan.

 

Annotatie

In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW), DGP

Naar boven