Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting bij de vegetatiekartering Slufter Voorne en Kwade Hoek 2006 : op basis van false colour-luchtfoto's 1:5000
Publicatiedatum:01-08-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

B.W.J. Oosterbaan, T. Damm, J.P.C. van der Goes ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, DATA-ICT-Dienst (RWS, DID)

 

Samenvatting

Slufter Voorne is eerder gekarteerd in 1986 (Van Dongen & Melman, 1991), in 1990 (Loomans et al. , 1992), in 1995 (Melman, 1996) en in 2001 (Knotters & Koppejan, 2002). Kwade Hoek is eerder gekarteerd in 1995 (Van Dort & Severijn, 1998) en in 2001 (Knotters & Koppejan, 2002).

 

Annotatie

119 p.
Met bijl.
Met lit.opg.
DID-2008-DSPW-013
Projectnummer: 929859
In opdr. van: Rijkswaterstaat Waterdienst

Naar boven