Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting bij de vegetatiekartering Boschplaat 2006 : op basis van false colour-luchtfoto's 1:10.000
Publicatiedatum:01-06-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.M. Reitsma, G. Hoefsloot, D. Wielakker ; Bureau Waardenburg ; Luchtfotografie COWI

 

Samenvatting

Eerdere vegetatiekarteringen van de Boschplaat door of in opdracht van de Meetkundige dienst vonden plaats in 1999 (gennip & Severijn, 2002), 1995 (Van Dort et al., 1998) en 1991 (Melman & Wondergem, 1995). In 1991 is het oostelijk deel van de Boschplaat, ongeveer 1600ha, voor het eerst gekarteerd in het kader van VEGWAD, op schaal 1:10.000. Deze kartering is opgeslagen in een GIS. Bij de kartering van 1995 is ten opzichte van 1991 het gekarteerde oppervlak uitgebreid met het deel van de Boschplaat westelijk van de tweede slenk, inclusief de Groede en de Grië en een viertal kwelders ten zuiden van Midsland en Formerum. Ook deze kartering is in GIS ontsloten. Van de Grië is een kartering uit 1993 beschikbaar (Loomans & Soldaat, 1999). De karteringen van 1991 en 1995 hadden aanvankelijk een lokale typologie. Deze zijn later ten behoeve van de vergelijkbaarheid omgezet naar de typologie van SALT97. Bij de kartering van 1999 heeft ten opzichte van 1995 opnieuw een uitbreiding van het karteergebied plaatsgevonden. Het betreft terreinen in de omgeving van de Rimkeskooi (in het overgangsgebied tussen de Grië en Groede). Dezelfde karteergrenzen zijn vervolgens bij de karteringen 2006 (voorliggend rapport) aangehouden. Afstemming heeft in zoverre plaats gevonden dat bij de karteringen de laatste rondes dezelfde gebiedsbegrenzingen zijn gehanteerd en dezelfde schaal (1:10.000). Verder is in de loop der jaren steeds gebruik gemaakt van een standaard typologie voor kweldervegetaties (Salt). Ondanks het feit dat hierin in de loop der jaren aanpassingen en aanvullingen op zijn gemaakt, is dit toch van groot belang voor de vergelijkbaarheid van de karteringen uit de verschillende jaren.

 

Annotatie

126 p.
Met bijl.
Met lit.opg.
DID-2008-DSPW-011
In opdr. van RWS, RIKZ

Naar boven