Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting bij de vegetatiekartering Dollard & Punt van Reide 2006 : op basis van false colour-luchtfoto's 1:10.000/5.000
Publicatiedatum:01-06-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.M. Reitsma, G. Hoefsloot, L.S.A. Anema ; Bureau Waardenburg ; Luchtfotografie COWI

 

Samenvatting

Eerdere vegetatiekarteringen van de kwelders van de Dollard en de Punt van Reide door of in opdracht van de Meetkundige dienst vonden plaats in 1981, 1989, 1995 en 1999. Afstemming heeft in zoverre plaats gevonden dat bij de karteringen dezelfde gebiedsbegrenzingen zijn gehanteerd en dezelfde schaal (1:10.000 voor de Dollard en 1:5.000 voor de Punt van Reide). Verder is in de loop der jaren steeds gebruik gemaakt van een standaard typologie voor kweldervegetaties (Salt). Ondanks het feit dat hierin in de loop der jaren aanpassingen en aanvullingen op zijn gemaakt, is dit toch van groot belang voor de vergelijkbaarheid van de karteringen uit de verschillende jaren.

 

Annotatie

94 p.
Met bijl.
Met lit.opg.
DID-2008-DSPW-010
In opdr. van RWS, RIKZ

Naar boven