Onderwerp: Bezoek-historie

Watersysteemkwaliteit Zuid-Holland 2006
Publicatiedatum:01-06-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H. van Bommel, S. Ciarelli, M. Ohm, J. Mol, A. van Spijk, A. Broekhuizen, A. van der Vet ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland (RWS, ZH)

 

Samenvatting

 

Één van de taken van de watermanager is dat hij een beeld heeft hoe het netwerk van hoofdwatersystemen erbij ligt. Vanuit deze invalshoek wordt het rapport ingestoken. De jaarrapportage brengt de kwaliteit- en kwantiteitsontwikkeling in beeld van het "natte" beheergebied van Zuid-Holland. Is bedoeld om terug te kijken en daaruit lering te trekken voor de toekomst van de ervaringen uit het verleden. Uitgangspunt zijn de landelijke en regionale monitoringsmeetnetten. Wanneer de informatie nog niet geleverd kan worden, wordt aangegeven waarom niet en wanneer we dit wel verwachten te kunnen doen. Levert betrouwbare en toegankelijke informatie op over de toestand van het hoofdwatersysteem, waarbij steeds één of meerdere kenmerkende (kritieke) parameters zijn gekozen. De rapportage zal jaarlijks in augustus/september uitkomen.

 

Annotatie

64 p.
Notanummer: RWS/DZH/ARA/2008-16
In opdr. van J.W.M. Kuijpers (watermanager Zuid-Holland)
Definitief

Naar boven