Onderwerp: Bezoek-historie

Actieve betrokkenheid van maatschappelijke partijen bij de implementatie van de Kaderrichtlijn Water : ervaringen en wensen in zeven deelstroomgebieden vergeleken
Publicatiedatum:01-01-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

E. Ovaa; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); IBT Marktonderzoek

 

Samenvatting

De Kaderrichtlijn Water raakt veel belangen. Daarom is actieve betrokkenheid van het maatschappelijk veld essentieel voor een geslaagde implementatie van de KRW. In 2006 nam DGW samen met het Landelijk Overleg Regionale Communicatiecoördinatoren (LORC) het initiatief voor een landsdekkende inventarisatie over deze betrokkenheid van het maatschappelijke veld in de stoomgebieden. Na afloop van het project bleek er veel behoefte te bestaan aan stroomgebiedsoverschrijdende informatie over gemeenschappelijkheden en verschillen tussen de regio's bij de vormgeving van actieve betrokkenheid, die in dit rapport worden beschreven.

 

Annotatie

(RIZA-rapport ; 2007.019)
57 p.
Met samenvatting
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Water (DGW)
Contactpersoon: S. Schikhof
ISBN 9789036913966

Naar boven