Onderwerp: Bezoek-historie

Selectiviteit in de luchtvaart : belemmeringen en kansen : eindrapport
Publicatiedatum:26-06-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A. Rahman ; R. Piers ; J.W. Reuchlin ; Ecorys

 

Samenvatting

Beziet selectiviteit in de luchtvaart in brede zin. Voegt opties toe aan die welke eerder in een intern rapport van het ministerie waren genoemd. Deze set (slotallocatiemaatregelen, diverse algemene prijsmaatregelen, het beprijzen van milieubelasting en regulerende maatregelen) is in deze studie uitgebreid met maatregelen die een substitutie naar andere modaliteiten beogen. Gaat eerst in in op het gevoerde selectiviteitsbeleid door de overheid, respectievelijk de sector. Kijkt dan in een krachtenveldanalyse naar de mogelijkheden die selectiviteitsmaatregelen volgens de stakeholders bieden en welke belemmeringen er voor dergelijke maatregelen zijn. Laat zien wat de verwachte effecten zijn van de verschillende opties, daarbij de uitkomsten van de krachtenveldanalyse betrekkend. Formuleert tenslotte conclusies en aanbevelingen.

 

Annotatie

In opdracht van ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW)
Bijl.

Naar boven