Onderwerp: Bezoek-historie

Kwaliteit van water en waterbodem Afrikahaven 2007
Publicatiedatum:01-05-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R. Kamps; W. Dijkman; B. van Klaveren; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat IJsselmeergebied (RWS, IJG)

 

Samenvatting

In 2000 is aan de zuidzijde van het Noordzeekanaal een nieuwe haven aangelegd, de Afrikahaven. De Afrikahaven is een uitgegraven haven en de verwachting is dan ook dat de waterbodem in de haven zich geleidelijk zal opladen totdat de milieukwaliteit een evenwicht zal bereiken. De hoogte van deze kwaliteit is van te voren nog niet bekend. In 2002 is voor wat betreft de hydrodynamica, waterkwaliteit, waterbodem, ecologie en de uitwisseling met het Noordzeekanaal de "nulsituatie" vastgelegd. Om het kwaliteitsverloop van het water en de waterbodem vast te stellen is in 2007 het water, het zwevend stof, de sedimentatie ontwikkeling en de waterbodem onderzocht.

 

Annotatie

114 p.
Fig., tab.
Met lit.opg.
(IJG-rapport ; 2008-4)
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat Noord-Holland (RWS, NH)

Naar boven