Onderwerp: Bezoek-historie

Koers : strategisch plan Deltares : 2008-2012
Publicatiedatum:01-04-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

eindred. J. van Deen; W. Westerhoff ; Deltares; Bureau Lorient

 

Samenvatting

Deltares is het nieuwe Nederlandse kennisinstituut voor water en ondergrond. Het bouwt voort op de rijke historie van de deelnemende partijen: WL | Delft Hydraulics, GeoDelft, TNO Bouw en Ondergrond business unit Bodem en Grondwater, en Rijkswaterstaat. De belangrijkste redenen voor de oprichting van Deltares liggen in de behoefte aan: kennis voor urgente deltavraagstukken; kennisbundeling; Vraaggestuurd onderzoek; doorbreken van de innovatieparadox; een internationaal topinstituut dat zich richt op kennis van delta's. Koers is het eerste strategisch plan van Deltares. Het geeft invulling aan deze kernbehoeften en beschrijft de richting die Deltares in de periode 2008-2012 wil volgen om uit te groeien tot een internationaal topinstituut.

 

Annotatie

39 p.
Ill.

Naar boven