Onderwerp: Bezoek-historie

Handreiking inspectie waterkeringen : basisinformatie inspecties : groene serie
Publicatiedatum:01-01-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

G.M. Moser, J.W. Kok, F.J.J. Thijs; Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)

 

Samenvatting

De handrteiking inspectie waterkeringen bestaat uit vier delen, het strategische/tactische deel, het operationele deel en twee basisrapporten met informatie over dijken respectievelijk over inspecties. Dit deel gaat over inspecties. Het biedt de medewerker beheer, die belast is met het organiseren van inspecies en het laten uitvoeren van inspecties van waterkeringen, informatie over inspecties als beheersproces. Verder gaat het rapport in op diagnostische technieken, systemen als modellen en methoden om waarde tot te kennen aan de recente waarnememingen. Het inwinnen van relevante gegevens over de staat van de keringen gebeurt met vooraf gedefinieerde inspectieparameters.

 

Annotatie

(handreiking inspectie waterkeringen)
(STOWA rapport VIW 2008-04)
(RWS WD rapport ; 2008.011)
50 p.
Fig., tab.
Met lit. opg.
Contactpersoon RWS WD: P. Blommaart
ISBN 9789057733994

Naar boven