Onderwerp: Bezoek-historie

Handreiking inspectie waterkeringen : basisinformatie dijken : groene serie
Publicatiedatum:01-01-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

G.M. Moser, J.W. Kok, F.J.J. Thijs; Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)

 

Samenvatting

De handreiking inspectie waterkeringen bestaat uit vier delen, het strategisch/tactische deel, het operationele deel en twee basisrapporten met informatie over waterkeringen respectievelijk over inspecties. Dit deel geeft basisinformatie over dijken, kunstmatige grondlichamen die water keren. Het rapport geeft een beschrijving van de belangrijkste kenmerken van deze grondkeringen.

Dit rapport brengt de medewerker beheer, die onder andere belast is met de organiatie en uitvoering van inspecties van waterkeringen, in conact met de basisbegindelen van dijken. Het geeft een overzicht van feiten die bekend worden verondersteld voor goed beheer van dit type waterkeringen. Ook geeft het de medewerker voldoende basis en houvast om de rol van beheerder en opdrachtgever naar derden te kunnen vervullen.

 

Annotatie

(Handreiking inspectie waterkeringen)
(STOWA rapport VIW 2008-03)
(RWS WD rapport ; 2008.010)
98 p.
Fig., tab.
Met lit. opg.
Contactpersoon RWS WD: P. Blommaart
ISBN 9789057733963

Naar boven