Onderwerp: Bezoek-historie

Handreiking inspectie waterkeringen : operationeel deel : groene serie
Publicatiedatum:01-01-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

G.M. Moser, J.W. Kok, F.J.J. Thijs; Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)

 

Samenvatting

De handreiking is tweeledig van opzet: een strategisch en tactisch deel voor bestuurders en managers en een operationeel deel voor medewerkers van waterkeringbeherende organisaties die belast zijn met beheertaken waaronder inspecties. Dit is het operationele deel. Medewerkers die belast zijn met de organisatie van inrichting en uitvoering van inspecties van waterkeringen zijn de doelgroep. De handreiking biedt richtlijnen voor de inrichting en uitvoering van inspecties. De richtlijnen geven handvatten om deze werkprocessen goed te organiseren, om met apportages de relevante werkprocessen goed te volgen en om  de gewenste prestaties te leveren.

 

Annotatie

(Handreiking inspectie waterkeringen)
(STOWA rapport VIW 2008-02)
(RWS WD rapport ; 2008.009)
184 p.
Fig., tab.
Contactpersoon RWS WD: P. Blommaart
ISBN 9789057733932

Naar boven