Onderwerp: Bezoek-historie

Handreiking inspectie waterkeringen : strategisch-tactisch deel : groene versie
Publicatiedatum:01-01-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

G.M. Moser, J.W. Kok, F.J.J. Thijs; Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)

 

Samenvatting

Deze handreiking legt een basis voor een gezamenlijke start om de kwaliteit van inspecties waterkeringen te verbeteren. Het biedt handvatten voor het bestuur en management van waterkeringbeherende organisaties om een visie op inspecties te vormen en te sturen. De handreiking schets het wettelijk kader voor inspecties en de rol van de toezichthouder. Ze bevat tevens een inventarisatie van mogelijke strategische doelen. De omzetting van deze doelen naar handelingen en operaties wordt via de lijn van tactisch naar operationele doelen uitgewerkt. Ook wordt een sturingsmodel geïntroduceerd voor het omzetten van de doelen naar de inzet van mensen, systemen, structuren en relaties. Aan deze onderdelen kunnen specificaties worden gekoppeld die nodig zijn om het werk goed uit te voeren.

 

Annotatie

(Handreiking inspectie waterkeringen)
(STOWA rapport VIW 2008-01)
(RWS WD rapport ; 2008.008)
52 p.
Fig.
Contactpersoon RWS WD: P. Blommaart
ISBN 9789057733901

Naar boven