Onderwerp: Bezoek-historie

Intentieverklaring Mainportcorridor Zuid
Publicatiedatum:06-11-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Samenvatting

Deze Intentieverklaring Mainportcorridor Zuid is een eerste stap in de richting van een Convenant Mainportcorridor Zuid. Het Convenant zal de gezamenlijke publieke afspraken bevatten ten behoeve van de marktuitvraag voor Project Mainportcorridor Zuid. Een mogelijk toekomstige exploitant van de A4-corridor heeft zo vooraf duidelijkheid over de gezamenlijke ambitie van de betrokken overheden.
Het Project Mainportcorridor Zuid is één van de projecten van het programma Randstad Urgent.

 

Annotatie

8 p. + 3 p.
Inclusief Addendum Intentieverklaring PMZ
Kenmerk: 237790V5

Naar boven