Onderwerp: Bezoek-historie

A4 : de weg naar succes...
Publicatiedatum:01-10-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Koninklijke BAM Groep NV; AM NV; Royal Haskoning; Siemens Nederland NV

 

Samenvatting

Eindrapportage van het consortium Delta Greenway, opgesteld in het kader van de Marktconsultatie voor het Project Mainportcorridor Zuid. Kernpunt in de visie van Delta Greenway is dat mobiliteitsverbetering hand in hand moet gaan met gebiedsontwikkeling. De A4 is primair gedacht als oplossing - met de A16 - voor optimale doorstroming van het (vracht)verkeer. Daarnaast echter biedt de aanleg prachtige mogelijkheden om het hele gebied een duurzame kwaliteitsinjectie te geven. Die kansen zijn het best te benutten, indien de A4 voor zowel vracht als personenverkeer wordt bestemd.
Het Project Mainportcorridor Zuid is één van de projecten van het programma Randstad Urgent.

 

Annotatie

73 p.
Deze rapportage is tot stand gekomen op verzoek van Projectdirectie PMZ in het kader van de private marktverkenning PMZ
Project Mainportcorridor Zuid (PMZ) is een initiatief van Rijkswaterstaat (RWS)

Naar boven