Onderwerp: Bezoek-historie

Meerjarenprogramma Ontsnippering : jaarverslag ....
Publicatiedatum:30-06-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

G.J. Bekker; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW); ARCADIS regio BV

 

Samenvatting

Het Meerjarenprogramma Ontsnippering (hierna MJPO) is een gezamenlijke nota van de ministeries van VROM, V&W en LNV. De laatste twee ministerie verantwoorden de voortgang van de uitvoering in hun begroting.

 

Annotatie

Aanwezig:
2005 (DWW-2006-055) en 2006-2009

Naar boven