Onderwerp: Bezoek-historie

Hinderen snelwegen de wandelaar? : een mogelijke uitwerking van de wandelnota (Duyvendak) voor RWS
Publicatiedatum:21-12-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

L. Bertola; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)

 

Samenvatting

Wandelen is de grootste recreatieactiviteit van Nederland. Bijna iedereen maakt van tijd tot tijd een ommetje. Tegelijkertijd nemen echter de mogelijkheden hiervoor steeds verder af: de open ruimte krimpt ten behoeve van de realisatie van woningbouw, economische bedrijvigheid etc. Hiernaast worden de overgebleven groene gebieden van elkaar geïsoleerd door de barrièrewerking van grote infrastructurele bouwwerken. Dit leidt tot een schrijnend tekort aan recreatieruimte. Naar aanleiding van deze bevindingen heeft in maart 2005 de coalitie ‘Nederland Actief’ de noodklok geluid over de beperkte wandel- en fietsvoorzieningen in Nederland. Enkele maanden eerder was er door Tweede Kamerlid Wijnand Duyvendak al een initiatiefnota ingediend met de titel ‘Wandeloffensief – Geef de wandelaar weer ruimte’. Met dit ‘wandeloffensief’ wordt aandacht gevraagd voor de problemen van de wandelaar in Nederland. Hierdoor ontstond voor deze problematiek een groot draagvlak, zowel maatschappelijk als politiek.

 

Annotatie

40 p.
ill.

Naar boven