Onderwerp: Bezoek-historie

Decimeringshoogten TMR2006
Publicatiedatum:01-06-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R. Bouw; Witteveen+Bos

 

Samenvatting

Decimeringshoogten worden voor verschillende doeleinden gebruikt. Bijvoorbeeld voor het toetsen en ontwerpen van primaire waterkeringen. Een decimeringshoogte geeft inzicht in de relatie tussen overstromingskansen en veranderingen van hydraulische randvoorwaarden of geometrie van de waterkering.  Het doel van dit project is het bepalen van de orde grootte (decimalen) van de decimeringshoogten voor verschillende watersystemen volgens twee bepaalde definities. Voor een groot aantal waterkeringen langs de zoete wateren ontbraken de decimeringshoogten. Daarom zijn voor alle waterkeringen langs de zoete waterkeringen de decimeringshoogten opnieuw uitgerekend op basis van de TMR2006.

 

Annotatie

89 p.
Fig., tab.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)

Naar boven