Onderwerp: Bezoek-historie

Visstandonderzoek op de Middelgronden : eindrapportage
Publicatiedatum:01-05-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

G. Kruitwagen; Witteveen+Bos

 

Samenvatting

Om ook in de toekomst voldoende spuicapaciteit te kunnen blijven garanderen heeft Rijkswaterstaat de aanleg van een derde spuisluizencomplex in de Afsluitdijk voorzien. De bouw van dit complex is gepland ter hoogte van de Middelgronden. Door de aanwezigheid van het nieuwe spuisluizencomplex zal het stromingspatroon in het gebied direct voor het spuicomplex veranderen. gebied. Als gevolg hiervan bestaat bij de IJsselmeervissers de vrees dat veel vis via de spuisluis uit zal spoelen naar het Wad. Het doel van deze monitoring is om inzicht te verkrijgen in de omvang en samenstelling van het visbestand in het IJsselmeer ter hoogte van de beoogde locatie voor het toekomstige spuicomplex. Deze monitoring zal worden gebruikt als nulmeting om na realisatie van het spuicomplex de invloed van het complex op de visstand in het IJsselmeer te kunnen bepalen. De aandacht wordt met name gericht op de commercieel belangrijke soorten snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem.

 

Annotatie

Fig., tab.
Met lit.opg.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat IJsselmeergebied (RWS IJG)
Contactpersoon RWS IJG: H. Faber

Naar boven