Onderwerp: Bezoek-historie

Handleiding wegenbouw : ontwerp onderbouw : richtlijn boortechnieken
Publicatiedatum:01-01-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW), Afdeling Realisatie en Onderhoud (IR) en Nederlandse Vereniging voor Sleufloze Technieken en Toepassingen (NSTT) = Netherlands Society for Trenchless Technology; H. Grootveld, A.J. Grashuis en W.B. Ponsteen

 

Samenvatting

De Richtlijn boortechnieken is bedoeld als normatieve leidraad aan de hand waarvan alle betrokken Rijkswaterstaatdiensten afhankelijk van de lokale situatie een (ontwerp)vergunning en uitvoeringsvoorwaarden kunnen opstellen. Bij het opstellen van de voorwaarden is overleg tussen Rijkswaterstaat en de leidingbeheerders gewenst.

 

Annotatie

[tweede versie]
72 p.
fig., tab., bijl.
Rapportnr. DWW-2003-047
Vervangt de Richtlijn boortechnieken 1995 = Rapportnr. P-DWW-95-528
Met lit.opg.
ISBN 9036955424

Naar boven