Onderwerp: Bezoek-historie

Kosten-baten analyse noodoverloopgebieden
Publicatiedatum:13-01-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Kind, D. Ytsrna, R. Slomp; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)

 

Annotatie

29 p.
tab., graf.
Werkdocument 2003.028.x
Bestand: KBANOG 13·1-20032
Met referenties

Naar boven