Onderwerp: Bezoek-historie

Zwevend stof atlas Markermeer 2006
Publicatiedatum:01-01-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R. Kamps; E. Koster (enz.); Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat IJsselmeergebied (RWS, IJG); Vrije Universiteit Amsterdam / IVM; WL|Delft Hydraulics; Water Insight

 

Samenvatting

Het doel van deze atlas is het tonen van de huidige mogelijkheden voor het in kaart brengen van processen vanuit de ruimte en met modellen. Getoond worden kaarten met zwevend stof concentraties in het Markermeer gedurende 2006, als indicator voor de verspreiding en opwerveling van zwevend stof. De kaarten zijn gebaseerd op de opnamen van de MERIS sensor, gevalideerd met in-situ metingen en de resultaten van geavanceerde modellen.

 

Annotatie

87, 8 p.
Fig., tab.
Met lit.opg.
With English summary
(IJG-rapport ; 2007-3)
ISBN 9789036914611

Naar boven