Onderwerp: Bezoek-historie

Ontwikkeling MHW-processor : van versie 2.1 naar versie 3.0
Publicatiedatum:01-11-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H. van der Klis; A. Markus; N. Slootjes; WL|Delft Hydraulics; HKV Lijn in Water

 

Samenvatting

De wensen van RIZA rond het gebruik van de MHWprocessor (MHWp) zijn in de loop van de tijd veranderd. Waar het instrument is ontwikkeld voor het bepalen van de mogelijke wijziging van de toetsrandvoorwaarden voor beleidsonderzoek op basis van een beperkt aantal berekeningen bestaat momenteel de wens om ook voor HydraB/VIJ de benodigde waterstandsen oeverlocatiedatabases te maken met de MHWp. De functionaliteit is zodanig uitgebreid dat databases voor Hydra-B gemaakt kunnen worden. De uitbreiding en verbeteringen ten opzichte van de MHWp versie 2.1 geeft aanleiding om een nieuwe versie uit te geven: het resultaat van dit project is de MHWp versie 3.0. Beschreven worden de aanpassingen die zijn gedaan om van versie 2.1 naar versie 3.0 te komen.

 

Annotatie

64 p.
Fig., tab.
Met lit.opg.
(WL-rapport ; Q4209)
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)

Naar boven