Onderwerp: Bezoek-historie

MHW-processor versie 3.1 : gebruikershandleiding
Publicatiedatum:01-03-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H. van der Klis; A. Markus; WL|Delft Hydraulics

 

Samenvatting

De MHW-processor (MHWp) is oorspronkelijk ontwikkeld (in 1998) om op basis van een beperkt aantal SOBEK berekeningen na te gaan of de toetspeilen zouden veranderen als gevolg van voorgenomen rivierkundige maatregelen Momenteel bestaat de wens om de MHWp ook voor veiligheidsanalyses te kunnen gebruiken, waarin de kans op overschrijden van de kruinhoogten door waterstand of golfoverslag centraal staat. Voor dergelijke analyses is het nodig om de SOBEK resultaten verder te verwerken met bijvoorbeeld Hydra-B (benedenrivierengebied) of Hydra-VIJ (Vecht- en IJsseldelta). Sinds de uitbreiding van de MHWp in 2006 is het mogelijk om de SOBEK resultaten te verzamelen in databases waarmee dergelijke berekeningen met Hydra-B mogelijk zijn. De recente uitbreiding en verbetering van de MHWp geeft aanleiding om een nieuwe versie uit te geven: de MHWp versie 3.1. De gebruikershandleiding bij deze nieuwe versie wordt gegeven.

 

Annotatie

88 p.
Fig., tab.
Met lit.opg.
(WL-rapport ; Q4209.20)
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)

Naar boven