Onderwerp: Bezoek-historie

Ontwikkeling MHW-processor (tbv. ontwerprandvoorwaarden : plan van aanpak (product van voorstudie)
Publicatiedatum:01-03-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Stout; R. Slomp; WL|Delft Hydraulics; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)

 

Samenvatting

Dit Plan van Aanpak is één van de producten van de (voor)studie “Aanpassing MHWprocessor voor het genereren van waterstanden tbv. de bepaling van ontwerprandvoorwaarden”. De voorstudie is erop gericht de mogelijkheden te onderzoeken om de MHWprocessor in te zetten in het ontwerpproces van dijken zoals dat door de beheerders (waterschappen en provincies) wordt uitgezet bij ingenieursbureaus. RWS stelt zich ten doel hiervoor de benodigde methodiek en bijbehorende waterstands, golf en probabilistische modellen beschikbaar te stellen. Dit project beperkt zich tot het leveren van Hydra(Rand2001)databases waarmee ontwerprandvoorwaarden bepaald kunnen worden.

 

Annotatie

37 p.
(WL-rapport ; Q4060)

Naar boven