Onderwerp: Bezoek-historie

Aansturing keringen in MHW-processor : functioneel ontwerp
Publicatiedatum:01-09-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H. van der Klis; A. Markus; WL|Delft Hydraulics

 

Samenvatting

In het kader van de Systeemanalyse Rijn-Maasmonding voert RWS RIZA een gevoeligheidsonderzoek uit met als doel om inzicht te verkrijgen in het effect van een aantal mogelijk relevante parameters, uitgangspunten en processen, op de extreme hoogwaterstanden (toetspeilen) en dijktafelhoogten in de Rijn-Maasmonding. Het huidige instrumentarium, bestaande uit de MHW-processor (MHWp) en Hydra-B, is niet geschikt voor de beoogde analyses. Er is meer flexibiliteit rond de aansturing van keringen nodig. Beschreven worden de benodigde aanpassingen aan de MWHp in een functioneel ontwerp. Op basis hiervan zal de MHWp worden uitgebreid, waarbij MHWp versie 3.1 het uitgangspunt is.

 

Annotatie

13 p.
Tab.
Met lit.opg.
(WL-rapport ; Q4209.60)
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)

Naar boven