Onderwerp: Bezoek-historie

Het voorkomen van zoetwatermosselen van het geslacht Dreissena, de driehoeksmossel en de quaggamossel, in het Hollandsch Diep
Publicatiedatum:01-02-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A. bij de Vaate; Waterfauna Hydrobiologisch Adviesbureau

 

Samenvatting

In het Hollandsch Diep lijkt het bestand aan driehoeksmosselen in de afgelopen jaren sterk te fluctueren. Bovendien is daar nu de quaggamossel bijgekomen. In hoeverre deze soort zich zal ontwikkelen, in absolute zin en ten opzichte van de driehoeksmosselen is een open vraag. Om daar inzicht in te krijgen is het belangrijk de populatieontwikkelingen van beide soorten de komende jaren in het Hollandsch Diep te blijven volgen. De resultaten van een dergelijke monitoring zijn met name van belang ter ondersteuning van die beheersmaatregelen in het gebied die gericht zijn op het versterken van het ecologisch potentieel. Een presentatie wordt gegeven van resultaten van een literatuurstudie waarin de ecologie van de driehoeksmossel en de quaggamossel met elkaar wordt vergeleken en de resultaten van een verkenning voor het vaststellen van geschikte bemonsteringslocaties om de ontwikkeling van de driehoeks- en quaggamossel in het Hollandsch Diep in de komende jaren te gaan volgen.

 

Annotatie

49 p.
Fig., tab.
(Rapport ; 2008/01)
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)
Contactpersoon RWS, WD: B. Reeze

Naar boven