Onderwerp: Bezoek-historie

Zwemwaterkwaliteit 2006 & 2007 volgens richtlijn 2006/7/EG
Publicatiedatum:01-04-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A.C. van der Vet ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat Zuid-Holland (RWS, ZH)

 

Samenvatting

Waarschijnlijk per 1/1/2009 wordt de oude zwemwaterrichtlijn 76/160/EG vervangen door de nieuwe zwemwaterrichtlijn 2006/7/EG. Dit rapport beschrijft de verandering op het gebied van zwemwater, dit naar aanleiding van het vervangen van de zwemwaterrichtlijn uit 1976. Daarnaast worden resultaten gepresenteerd van vergelijkende bacteriologische onderzoeken en de eerste vijf zwemwaterprofielen. Uit het bacteriologisch onderzoek blijken de bacteriologische parameters van de nieuwe richtlijn lagere uitkomsten te geven dan de parameters genoemd in richtlijn 76/160/EG. Volgens de normen van richtlijn 2006/7/EG vallen de locaties, waarvoor een profiel is opgesteld, voor 2006 overwegend in de klasse uitstekend. Ondanks deze indeling worden er aanbevelingen genoemd om de waterkwaliteit te verbeteren. Resultaten over zwemwaterkwaliteit van de jaren 2006 en 2007 worden, samen met de algemene informatie betreffende de oude richtlijn, besproken in de afzonderlijke Rijkswaterstaat rapporten “Zwemwaterkwaliteit 2006 en 2007 in het beheergebied van Rijkswaterstaat Zuid-Holland, volgens zwemwaterrichtlijn 76/160/EG.

 

Annotatie

25 p.
Ill.
Met lit.opg.
Uitgevoerd door: Afdeling Advies (W&S)
Versienummer: RWS/DZH/ARA/2008/14
Status: definitief

Naar boven