Onderwerp: Bezoek-historie

Atlas vogelconcentraties en vliegbewegingen Delta : onderzoek naar het nachtelijk gebruik van hoogwatervluchtplaatsen door steltlopers rond de Oosterschelde
Publicatiedatum:21-04-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

P. Wolf ; S. Lilipaly ; M.J.M. Poot ; T.J. Boudewijn ; Bureau Waardenburg

 

Samenvatting

Rijkswaterstaat Directie Zeeland en het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) hebben Bureau Waardenburg opdracht gegeven om het nachtelijk gebruik van hvp's rond de Oosterschelde vast te leggen en een korte verkenning van de siuatie rond de Westerschelde uit te voeren. Het veldwerk voor deze studie heeft plaatsgevonden in de maanden augustus, september en oktober 1999 en januari en februari 2000. Deze rapportage geeft een beeld van het veldwerk verricht in de bovengenoemde maanden. De rapportage is gericht op het basaal vastleggen van methode en resultaten uit bovengenoemde periode. De verslagen, zoals die van iedere veldwerknacht zijn opgesteld, zijn gebundeld, voorafgegaan door een beschrijving van de in het veld gehanteerde methoden, waarneemdata, waarneemomstandigheden en dergelijke.

 

Annotatie

54 p.
Ill.
Status uitgave: Eindrapportage
Rapport nummer 00.023
Project nr.: 99.094
Opdrachtgever: RIKZ / Rijkswaterstaat Directie Zeeland
Referentie opdrachtgever:
Opdrachtbon nr. 32992417 (RIKZ)/16 september 1999
Orderbon nr. 299009 (RWS Dir. Zeeland)/ 20 juli 1999

Naar boven